Hvad betyder COP?

Kort fortalt...

COP er en forkortelse af "Coefficient Of Performance" som beskriver sammenhængen imellem den varme du får for den energi, der bruges på at lave den.

Regne eksempel

Du tilfører 1 kW el til din varmepumpe. Din varmepumpe producerer så 4 kW varme, ud af den ene kW som blev tilført. Det vil sige at din varmepumpe har en COP på 4.

Illustrering af "Coefficient Of Performance"